Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

A UCN Hospitality tanárainak előadásában: Is this the way to amarillo

A University College of Northerd Denmark Hospitality taná­rai kicsit unat­koz­tak az ebéd­szü­net­ben, ezért úgy dön­töt­tek, fel­dob­ták a nap­ju­kat.

És a mién­ket is :)

Is this the way to ama­rillo by UCN Teachers


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember