Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Aalborg vagy Koppenhága? Vidék vs. Főváros… Cikkünk a HAON-on!

Olvasd össze­ha­son­lító cik­kün­ket a Hajdú Online-on (HAON), mely egy olyan ember tol­lá­ból szár­ma­zik, aki mind a két tele­pü­lé­sen élt és tanult. Koopenhága és Aalborg össze­ha­son­lító cikke a válasz­tás meg­könnyí­tése érde­ké­ben:

Továbbtanulás Dániában! De hol? HAON


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember