Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Aarhus University képzések

 Bachelor kép­zé­sek angol nyel­ven:

Economics and Business Administration (Aarhus) Cognitive Science
Economics and Business Administration (Herning) Marketing and Management Communication
Global Management and Manufacturing (GMM)

 

Mester kép­zé­sek

Mester
aarhus uni logo 300x128 Aarhus University képzések
Gazdasági kép­zé­sek Corporate Communication Economics and Business Administration — Business Intelligence
Economics and Business Administration — Finance Economics and Business Administration — Finance and International Business
Economics and Business Administration — Information Management Economics and Business Administration — Innovation Management
Economics and Business Administration — International Business Economics and Business Administration — International Economic Consulting
Economics and Business Administration — Logistics and Supply Chain Management Economics and Business Administration — Management Accounting and Control
Economics and Business Administration — Marketing Economics and Business Administration — Strategy, Organisation and Leadership
Economics and Management Economics and Management — Economics line
Economics and Management — Management line Marketing and Business Innovation
Quantitative Economics (elite prog­ramme)
Humán kép­zé­sek Anthropology Cognitive Semiotics
Anthropology — Global Studies and Development English
Anthropology — Medical Anthropology and Glocal Ethnography European Studies
Anthropology — Visual Anthropology History — International and Global History
Anthropology of Education and Globalisation Human Security
Arab and Islamic Studies Information Studies — Digital Living
Asian Studies (India and South Asia Studies) International Studies
Political Science Religious Roots of Europe
Sustainable Heritage Management
IT és gaz­da­ság Technology Based Business Development

Kérdése merült fel vala­mely dániai szak­kal kap­cso­lat­ban? Vegye igénybe Online Információkérő űrla­pun­kat, hogy a lehető leg­rö­vi­debb idő alatt ren­del­ke­zé­sére áll­has­sunk.

Jelentkezés


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember