Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Külföldi Továbbtanulási Lehetőségek — Tandíjmentesen, angol nyelven

Legyen min­dig kép­ben a dániai és kül­földi tovább­ta­nu­lás­sal kap­cso­lat­ban! Ismerje meg kül­földi lehető­sé­geit!

INGYENES hír­le­ve­lünk­ben tan­díj­men­tes, angol nyelvű dániai és kül­földi felsőok­ta­tási kép­zé­se­ket és lehető­sé­ge­ket muta­tunk be, melyek az Ön és ismerő­sei szá­mára is elér­hetőek.

(Adatait har­ma­dik fél­nek nem szol­gál­tat­juk ki.)

Gyors fel­irat­ko­zás

 

Feliratkozás

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember