Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Danish Academy of Business and Technology — képzések

5 angol nyelvű kép­zés­sel ren­del­ke­zik a Danish Academy of Business and Technology, melyek Randersben és Viborgban érhetőek el, kivéve a Marketing Management AP sza­kot, melyet mind a két tele­pü­lé­sen oktat­nak.
dania logo english Danish Academy of Business and Technology   képzések

Az angol nyelvű tan­díj­me­ne­tes sza­kok a ’Technology and Business’ terü­leit fedik le, mely kép­zé­sek a kis hall­gató lét­szám miatt sze­mélyre sza­bottá vál­nak.

Még több infor­má­ció a Dania-Danish Academy of Business and Technology-ról…

Angol nyelvű kép­zé­sek a Danish Academy of Business and Technology aka­dé­mián

Academy Professional

(2 – 2.5 éves aka­dé­miai kép­zés)

Város

Hospitality and Tourism Management Randers
IT Technology Viborg
Automotive Technology Viborg
Marketing Management Randers, Viborg

Bachelor Top-Up

(1.5 éves kiegé­szítő Bachelor kép­zés – dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek)

 

International Hospitality Management Randers

 

Látogasd meg a Dania hiva­ta­los hon­lap­ját


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember