Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Design, Technology and Business — Graphics — Felvételi Teszt

Erről a linkről lehet letöl­teni azt a 2009-es Design, tech­no­logy and Business — Graphics fel­vé­teli tesz­tet, melyet a NOEA (UCN elődje) adott ki az akkori jelent­kezőik vizs­gáz­ta­tásapdf icon 150x150 Design, Technology and Business   Graphics   Felvételi Teszt cél­já­ból.

Természetesen a fel­ada­tok intéz­mé­nyen­ként évről-évre vál­toz­nak, azon­ban jó példa lehet azok­nak a jelent­kezők­nek, akik épp ezen teszt előtt áll­nak.

A tesz­tet min­den intéz­mény más idő­pont­ban szer­vezi és ha nem ez a szak az első pri­o­ri­tás, akkor csak akkor kap a fel­vé­te­liző teszt­sort, ha az első pri­o­ri­tá­so­sok után marad még hely a sza­kon.

Sok sikert a vizs­gá­hoz! Csak ügye­sen! :)

ADMISSION ASSIGNMENT FOR DESIGN, TECHNOLOGY AND BUSINESS — Graphics 2009


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember