Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Educatio 2014 a SCEDA-val!

A 2014 Január 16–19-ig tar­tott Educatio kiál­lí­tá­son a Scandinavian Education Agency is részt vesz az A715-ös stand­dal! Az első nap a Master kép­zé­sekre kon­cent­rá­lunk, míg Pénteken és Szombaton az AP és BA kép­zé­seké a fősze­rep.

Gyere és infor­má­lódj sze­mé­lye­sen is dániai lehető­sé­ge­idről!

scedaeducatio2014 Educatio 2014  a SCEDA val!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember