Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Facebook csoport 2013-ban Dániába készülőknek!

Ha 2013-tól te is Dániában sze­ret­nél tanulni, lépj be a cso­portba ahol meg­is­mer­ked­hetsz a szin­tén 2013-ban Dániába készülők­kel.

A cso­port­ban lesz­nek köz­zé­téve a nyelvi teszt idő­pon­tok, jelent­ke­zési segéd­le­tek, határidők, és sze­mé­lye­sen is segít­jük jelent­ke­zé­se­det!

Ne hagyd ki ezt a lehető­sé­get, hiszen az isme­ret­ség ren­ge­te­get szá­mít kül­földi tanul­má­nyaid során!

November 12-ig nyílt belé­pés min­denki szá­mára!

2013 Dánia — Továbbtanulás cso­port a Facebookon


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember