Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Final Acceptance letter hiánya

Amennyiben nem kap­tál final accep­tance let­tert, de a con­di­ti­o­nal let­ter meg­ér­ke­zett, vedd fel velünk a kap­cso­la­tot ami­lyen gyor­san csak lehet!

ferenc.pajko@sceda.eu
0045 52 19 00 65
Facebook

Üdvöz­let­tel,
A SCEDA csa­pata


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember