Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

For Students/Applicants

Study in Denmark

The Scandinavian Education Agency helps you to get admis­sion to Danish ins­ti­tu­ti­ons of hig­her edu­ca­tion. The SCEDA team con­sists of stu­dents and ex-students who have alre­ady expe­ri­en­ced the chal­lenge of stu­dying in Denmark, the­re­fore we know pre­ci­sely what pro­ces­ses, prob­lems and events may occur during your stu­dies abroad.

Education in Denmark is free for EU citi­zens and nume­rous prog­rams are taught in English. You can see the list of the prog­rams here.

You can read tho­rough gui­des and artic­les, for example about the app­li­ca­tion pro­cess among many others, by clic­king on the links below.

Application Procedure

Language Exams and Tests 

If you would like to apply to one of the Danish hig­her edu­ca­tion prog­rams, or have any ques­ti­ons reg­ar­ding study in Denmark, please do not hes­i­tate to con­tact us. All our col­le­a­gues speak English.

SLOVAKIA HUNGARY  
Area Co-ordinator Mr. Erik Tobiarcik Mr. Marton Kovacs
Phone (0036) 30/510 98 04
E-mail skrelations@sceda.eu hunrelations@sceda.eu

Contact Us Here!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember