Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Hogyan maximalizálhatod esélyeidet a dán felsőoktatásba való bekerülésben? 8+1 tipp

Dániában a leg­több intéz­mény­ben magas a túl­je­lent­ke­zés ará­nya. Mivel az intéz­mé­nyek min­den szakra maxi­mum 20%-ot vehet­nek fel egy bizo­nyos nem­zet diák­jai közül, ez még nehe­zebbé teszi a beke­rü­lést.

8+1 tipp, hogy biz­tosra mehess a dániai fel­vé­teli során. Olvasd el a tel­jes cik­ket Facebook cso­por­tunk­ban. Csatlakozz!

facebook logo sceda Hogyan maximalizálhatod esélyeidet a dán felsőoktatásba való bekerülésben? 8+1 tipp

 

 Továbbtanulás Dánia 2013

 

 

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember