Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Információ Kérés Dániai Továbbtanulással Kapcsolatban

 
  • Az online infor­má­ció­ké­rés gyors és meg­bíz­ható módja annak, hogy kap­cso­latba lép­jen a SCEDA-val és fel­te­gye a kér­dé­seit. Amennyiben tele­fo­non, sze­mé­lye­sen kívánná ugyan ezt meg­tenni, keresse elér­hető­sé­ge­in­ket a jobb felső sarok­ban elhe­lye­zett gombra kat­tintva. Az ön által meg­adott ada­to­kat, infor­má­ci­ó­kat bizal­ma­san kezel­jük, kivül­álló felek­nek át nem adjuk.
 

Információ kérés elkül­dése

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember