Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Ismét bővültek szakleírásaink!

dania logo english Ismét bővültek szakleírásaink!

A SCEDA újabb sza­kok­kal és hely­szí­nek­kel bőví­tette kíná­la­tát.  A Danish Academy of Business and Technology kam­pu­szai Randers, vala­mint a kézi­lab­da­csa­pa­tá­ról híres Viborg  váro­sa­i­ban talál­ha­tóak. A szak­kí­ná­la­tuk inkább az üzleti sza­kokra fóku­szál de az infor­ma­tika iránt érdeklődők is meg­ta­lál­hat­ják a szá­mí­tá­sa­i­kat.

Részletesebben az Danish Adacemy of Business and Technology (DANIA)–ról Randers–ről vagy Viborg–ról a lin­kekre kat­tintva olvas­hat.

Az intéz­mény angol nyelvű szak­jait itt talá­lod.


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember