Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Jelentkezés svédországi továbbtanulásra

 
  • Jelentkezzen svéd­or­szági tovább­ta­nu­lási szol­gál­ta­tásra az űrla­pon keresz­tül! A jelent­ke­zést követően lehető­ség van befi­zetni a kau­ciót és díjat, mely után elér­hetővé válik a svéd­or­szági tovább­ta­nu­lást segítő szol­gál­ta­tá­sunk.
 

Jelentkezés elkül­dése

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­ció



Miben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember