Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Jelentkezési Útmutató a megújult jelentkezéshez!

Elkészült a magyar nyelvű, rész­le­tes útmu­tató az Optagelse.dk oldal­hoz, mely 2013-tól fel­váltja az eddigi papír alapú jelent­ke­zést.

 

OPTAGELSEKEZELÉSI ÚTMUTATÓ

 

Fontos! A Signature Page-t kinyom­ta­tás után alá kell írni, dátu­mozni, és a lap tete­jére fel­írni a SCEDA szót. Ezután pos­tára kell adni az adott intéz­mény­nek, sza­kon­ként egy oldalt. A levél nem érkez­het meg később mint már­cius 15!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember