Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Kaució visszaigénylése

A SCEDA Kaució vissza­igény­lé­sére az első tel­je­sí­tett sze­mesz­tert követően van lehető­ség, feb­ruár 1 és már­cius 15 között.

A vissza­igény­lés­hez szük­ség van magyar­or­szági bank­szám­lára és feb­ruár 1-nél nem régebbi isko­la­lá­to­ga­tási iga­zo­lásra.

A vissza­igénylő lap itt érhető el.


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember