Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Köszönjük a feliratkozást!

sceda email fejlec Köszönjük a feliratkozást!

Sikeresen beál­lí­tot­tad a pre­fe­ren­ci­á­i­dat, így érdeklő­dési köröd­nek meg­fe­lelő tar­tal­mat fogsz kapni tőlünk!

Térj vissza kezdőol­da­lunkra és bön­gészd hon­la­pun­kat, ahol min­den fon­tos infót meg­ta­lálsz a dániai felsőok­ta­tás­ról!

Kezdőoldal


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember