Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Külföldi Továbbanulás BLOG

bloghu Külföldi Továbbanulás BLOG

 

Elindult meg­újult blo­gunk, ahol újult tar­ta­lom­mal, köz­vet­len hang­vé­tel­lel, új desig­nal és érde­kes storyk­kal lehetsz gaz­da­gabb.

Érde­mes bekuk­kan­tani simple smile Külföldi Továbbanulás BLOG

KÜLFÖLDI TOVÁBBTANULÁS.BLOG.HU


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember