Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Lakáskeresés Aalborgban

Sokak szá­mára a lakás­ke­re­sés Aalborgban is kihí­vást jelent, ami tel­je­sen ért­hető a sok diák és a kevés lakás miatt. Azonban ez min­den Dániába kiköl­tö­zött magyar és nem­zet­közi diák lét­eleme, elke­rül­he­tet­len része a kez­de­tek­nek.

Ha kíván­csi vagy, hogyan lehet haté­ko­nyan és gyor­san lakást/szállást találni Nordjylland fővá­ro­sá­ban, gyere el SCEDA Seminar nevű ren­dez­vé­nyünkre, ahol előa­dá­sok kere­tein belül, sze­mé­lye­sen is segí­tünk a szál­lás­ke­re­sés­ben.

A ren­dez­vény idő­pontja:
2012. Augusztus 28, Kedd, 10:00

Helyszín:
Porthusgade 1., Aalborg 9000, 504-es terem

A rész­vé­tel ingye­nes!

Link a ren­dez­vény­hez és rész­le­tek


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember