Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Nyelvi felkészítő regisztráció

 
  • A fel­ké­szítő tan­fo­lyam az Oxford Placement Test-re, illetve a kül­földi felsőok­ta­tási intéz­mé­nyekbe való jelent­ke­zésre készít fel. Az első alka­lom ingye­nes. A tan­fo­lyam díja: 1 alka­lom (2x45 perc) =4000 Ft, 5 alka­lom (10*45 perc)= 16 000 Ft. A regiszt­rá­ció az első, ingye­nes rész­vé­tel előtt is KÖTELEZŐ!
 

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember