Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Oxford Placement Test és TESA elfogadottsága

Az Oxford Placement Test és TESA tesz­tek nem álla­mi­lag elfo­ga­dott nyell­vizs­gák és magyar­or­szá­gon nem is hono­sít­ha­tóak. Azonban a kül­földi felsőok­ta­tás­ban bizo­nyos intéz­mé­nyek elfo­gad­ják nyelv­vizsga helyett, jel­lemzően Dániában és az Egyesült Királyságban. Amely intéz­mé­nyek elfo­gad­ják az OOPT tesz­tet, ugyan­úgy elfo­gad­ják a TESA tesz­tet is.

Intézmények melyek elfo­gad­ják vala­mely tesz­tet (Bachelor, Academy szint):

Intézmény Ország Teszt Minimum szint össze­sen Min. szint részen­ként Idő (perc)
University College of Northern Denmark (UCN) DK OOPT B2 — 75 pont B2 — 75 pont 60
Lillebaelt Academy of Higher Education (EAL) DK OOPT B2 — 60 pont B2 — 60 pont 90
Business Academy Aarhus (BAA) DK OOPT C1 — 85 pont C1 — 85 pont 80
Dania Academy of Higher Education DK OOPT B2 — 75 pont B2 — 75 pont 90
ZIBAT DK OOPT B2 — 70 pont B2 — 70 pont 90
VIA TEKO DK TESA B2+ — 75 pont B2+ — 75 pont 120
VIA UC DK TESA B2+ — 75 pont B2+ — 75 pont 120
University of South Wales UK TESA C1 (B2+) B2+ 120
University of Worcester UK TESA C1 - 120
Bucks New University UK TESA C1 - 120

A teszt fel­épí­tése, idő­pon­tok és egyéb infor­má­ció…


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember