Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Oxford Placement Test Regisztráció Rögzítve

Köszönjük, a regiszt­rá­ciót fogad­tuk. Erről meg­erő­sítő e-mailt küld­tünk a meg­adott e-mail címre. Ellenőrizd a spam map­pát is, néha ott lan­dol. :)oxford english testing oopt Oxford Placement Test Regisztráció Rögzítve

A nyelvi tesz­tig nézd meg az Oxford Placement Test Demo-t hogy lásd milyen típusú kér­dé­sek vár­nak a teszt során.

Oxford Nyelvi teszt demo

Részletes infó a nyelvi tesztről és a Dániában elfo­ga­dott nyelv­vizs­gák­ról

Ha kér­dé­sed merült fel, vedd fel velünk a kap­cso­la­tot online, vagy tele­fo­non: 30/510‑9804 (Kovács Márton)

 

Sikeres nyelvi tesz­tet kíván a SCEDA csa­pata!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember