Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Pótjelentkezés 2016: Dánia, Anglia — Szabad helyek!

Angliában és Dániában még van­nak sza­bad helyek ahol vár­ják a kül­földi diá­kok jelent­ke­zé­sét. A helyek száma limi­tált és jel­lemzően hamar betel­nek, ezért kérünk, minél előbb jelent­kezz!

Ne maradj le a szep­tem­beri tan­év­kez­désről! Ha jelent­kezni sze­ret­nél, válaszd ki a sza­ko­kat a UniversityAdmission olda­lán, és tölts fel egy moti­vá­ciós leve­let min­den szak­hoz a jelent­ke­zési lap­pal együtt! Amint ezzel meg­vagy, továb­bít­juk a jelent­ke­zé­sed.

Angliában szinte min­den szak­irányra vár­nak jelent­ke­zé­se­ket, Míg Dániában az alábbi lista érvé­nyes:

University College of Northern Denmark (UCN — Aalborg)
Architectural Technology and Construction Management (BA)
Automation Engineering
Energy Technology
Export and Technology Management (BA)
Financial Management
IT Network and Electronics Technology
Natural and Cultural Heritage Management (BA)Jelentkezési lap UCNDania Academy of Higher Education (Dania — Randers, Viborg)Marketing Management
Hospitality and Tourism Management
IT-Technology
Automotive TechnologyAarhus University (top100-as egye­tem)

Economics and Business Administration, BSc (Herning)
Global Management and Manufacturing (GMM) (Herning)

Mester kép­zé­sek:

Faculty of Arts:
Arab and Islamic Studies

Business and Social Sciences:
Economics and Business Administration — Business Intelligence
Economics and Business Administration — Finance and International Business
Economics and Business Administration – Finance
Economics and Business Administration — Information Management
Economics and Business Administration — Innovation Management
Economics and Business Administration — International Business
Economics and Business Administration — International Economic Consulting
Economics and Business Administration — Logistics and Supply Chain Management
Economics and Business Administration — Management Accounting and Control
Economics and Business Administration – Marketing
Economics and Business Administration — Strategy, Organisation and Leadership
Economics and Management (wit­hout spe­ci­a­li­sa­tion)
Economics and Management (Economics line)
Economics and Management (Management line)

Jelentkezési lap (köte­lező kitöl­teni)

VIA University College

Civil Engineering (Horsens)
Engineering in Materials Science & Product Design (Herning)
Global Business Engineering (Aarhus, Horsens)
International Sale and Marketing manage­ment (Horsens)
Mechanical Engineering (Horsens)
Supply Engineering (Horsens)
Value Chain Management (Horsens, Aarhus)
Architecture Technology and Construction Management (Horsens)

Szakleírások VIA

Jelentkezési lap

Lillebaelt University of Applied Sciences

Hospitality and Tourism Management

Logistics Management

 

Ha kér­dé­sed merült fel, kérj sze­mé­lyes, ingye­nes kon­zul­tá­ciót a 30/510‑9804-es tele­fon­szá­mon, vagy írj az info@sceda.eu-ra!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember