Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

RYANAIR járatnyitás

Az ír fapa­dos légi­tár­sa­ság új, köz­vet­len jára­tot nyi­tott Budapest és a dániai Billund között. Ezzel a járat­nyi­tás­sal a dáni­á­ban tanuló diá­kok rend­kí­vül ala­csony áron, akár már 4–500 DKK-tól tud­nak retúr rep­jegy­hez jutni.

Billundból busszal és vonat­tal az ország szá­mos nagy­vá­ro­sát elér­het­jük szin­tén ked­vező ára­kon.

Részletekért keresse a www.ryanair.com illetve a www.rejseplanen.dk hon­la­po­kat!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember