Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

SCEDA Plus! és SCEDA Light! Szolgáltatások Megrendelése

 
  • A SCEDA Plus! szol­gál­ta­tás árai:

    SCEDA Plus!

    19 900 Ft.

    A Scandinavian Education Agency diák­jai szá­mára ingye­nes. A SCEDA Plus! tar­tal­mazza a Database-t, online, tele­fo­nos és sze­mé­lyes segít­ség­nyúj­tást, továbbá az Introduction Dayt.

 

Jelentkezés elkül­dése

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember