Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

SCEDA Pre-Arrival Meeting 2013 Budapest

Találkozz a többi Dániába készülő diák­kal, és infor­má­lódj az első dániai lépé­sekről!

A Pre-Arrival Meeting a Dániába való kiuta­zás előtti utolsó magyar­or­szági diák­ta­lál­kozó, Budapest bel­vá­ro­sá­ban. A ren­dez­vényre várunk min­den idén Dániába készülő diá­kot.
  • A rész­vé­tel ingye­nes.
A Pre-Arrival Meetingen továbbá előa­dá­sok lesz­nek az elin­té­zendő hiva­ta­los ügyekről, dániai első lépé­sekről, és kiuta­zás­ról. A többi diák­kal való talál­ko­zá­son kívül ez egy remek lehető­ség kér­dé­se­ket fel­tenni sze­mé­lye­sen.

Időpont: 

2013 Július 19.,  15:00 — 17:00

Helyszín: 
Az Astoriánál
1067 Budapest, VI. kerü­let Eötvös u. 10.
Az előa­dá­sok után beszél­ge­tés az ANKER’T–ben!
Részvételedre fel­tét­le­nül szá­mí­tunk!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember