Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

SCEDA Seminar Aalborg & Koppenhága 2013

Augusztus végén Aalborgban és Koppenhágában meg­ren­de­zésre kerül a SCEDA Seminar.

A ren­dez­vé­nyen régebb óta Dániában élő diá­kok oszt­ják meg tapasz­ta­la­ta­i­kat, tipp­je­i­ket. Az előa­dá­sok után ingyen hot-dog és sör mel­lett csa­pat­építő és ismer­kedő prog­ra­mok követ­kez­nek.

A ren­dez­vé­nyen való rész­vé­tel ingye­nes mind SCEDA-s és nem SCEDA-s diá­kok szá­mára!

 

Időpontok és hely­szí­nek:

Koppenhága
Landemærket 11, 1119 Copenhagen
2013. augusz­tus 27. — 16:00
Facebook ese­mény

Aalborg
Jernbanegade 12B, 9000 Aalborg
2013. augusz­tus 31. - 16:00
Facebook ese­mény

Kérünk, jelezz vissza Facebookon, vagy e-mailben az info@sceda.eu címre!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember