Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Send your documents for supervision!

 
  • The docu­ments you are sen­ding to SCEDA via this form will be revi­sed by one of our col­le­a­gues. We will con­tact you if any chan­ges in the docu­ments are needed. This func­tion is only ava­i­lable if you are reg­is­te­red in SCEDA’s sys­tem. If you are not reg­is­te­red, you can easily do it by fil­ling out the Online Registration Form before you would send your docu­ments for super­vi­sion.
 

Send Your Application Documents

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember