Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Sikeres felvételi bejelentése!

Gratulálunk a már fel­vet­tek­nek! Aki még nem kapott választ, az se essen két­ségbe, még bőben van idő a leve­let meg­kapni.

Aki viszont már kapott fel­vé­teli érte­sítőt, és SCEDA-s diák, az töltse ki az alábbi 3 kér­dé­ses kérdőí­vet, hogy hiva­ta­lo­san is beje­lentse azt.

FIGYELEM! Ez fel­té­tele a SCEDA Plus szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lé­nek, mivel ez alap­ján állít­juk össze a lis­tát.

Sikeres fel­vé­teli beje­len­tése

Még egy­szer gra­tu­lá­lunk, és sok sikert a még vára­ko­zók­nak!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember