Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Sikeres felvételi bejelentése

28444635 s Sikeres felvételi bejelentése

Ha már kap­tál érte­sí­tést vala­mely intéz­ménytől a sike­res fel­vé­te­li­det illetően, jelezd ezt a SCEDA felé is!

Amint meg­kap­juk az érte­sítőt, kiküld­jük neked SCEDA Database hoz­zá­fé­ré­se­det ahol azon­nal elkezd­he­ted ter­vezni és szer­vezni a Dániai kiuta­zá­sod.

 

SIKERES FELVÉTELI BEJELENTÉSE


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember