Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Sikeres regisztráció!

Köszönjük hogy regiszt­rál­tál előa­dá­sunkra!

E-mailben meg­erő­sí­tést kül­dünk az idő­pont­tal és hely­szín­nel!

Addig is olvasd hon­la­pun­kat, ismer­kedj a sza­kok­kal, lehető­sé­gek­kel.


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember