Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Szabad helyek Dániában!

A jelent­ke­zési peri­ó­dus lezár­tá­val indul­nak a máso­dik körös jelent­ke­zé­sek, több Dániai felsőok­ta­tási intéz­mény­ben is van­nak helyek. Ezek a sza­kok rend sze­rint hamar betel­nek, így gyor­san kell cse­le­kedni ha még idén jelent­kezni sze­ret­nél.

Ha meg­tet­szik vala­me­lyik szak, avyg bővebb infor­má­ci­óra van szük­sé­ged, keress min­ket a 30/510‑9804-es tele­fon­szá­mon, vagy írj nekünk az info@sceda.eu címre!

A sza­bad sza­kok lis­tája:

Aarhus University — Herning — Garantált szál­lás, Dánia leg­jobb egye­teme

22935 Economics and Business Administration (Herning)
22965 Global Management and Manufacturing (Herning)

VIA University College

AP in Marketing Management (Horsens)

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management (Horsens, Aarhus)

AP Degree Programme in Design, Technology and Business

Bachelor of Civil Engineering (Horsens)

Bachelor of Engineering in Global Business (Horsens, Aarhus)

Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology (Horsens)

Bachelor of Engineering in Materials Science and Product Design

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering

Bachelor of Value Chaine Management

Bachelor of Engineering in Supply Engineering

Bachelor of Civil Engineering

Zaeland Institute (ZIBAT)

AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management (Slagelse)
Ap Graduate in Commerce Management (Naestved)

Lillebaelt University of Applied Sciences

Product Development and Integrative Technology — top-up
Web Development — top-up

Business Academy Aarhus

Automotive tech­no­logy


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember