Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Szaklista Svédországi továbbtanuláshoz

Jelenleg 42 kép­zés áll ren­del­ke­zésre Svédországban két part­ne­rin­téz­mé­nyün­kön, a Malmö University–n illetve a University of Jönköping–en.

A jelent­ke­zési határidő január 10. A jelent­ke­zés a UniversityAdmission rend­sze­rén keresz­tül tör­té­nik, hason­lóan a dániai jelent­ke­zés­hez.

Bachelor kép­zé­sek
English Studies Human Rights International Economics
International Management International Migration and Ethnic Relations International Relations
Marketing Management New Media Design Peace and Conflict Studies
Sustainable Enterprise Development Sustainable Supply Chain Management
Mester kép­zé­sek
Biomedical Methods and Technology Biomedical Surface Science Computer Science
Criminology Digital Business Economic Analysis
Engineering Management Industrial design Interaction Design
Interaction Design International Communication International Communication
International Financial Analysis International Logistics and Supply Chain manage­ment International Marketing
International Migration and Ethnic Relations (1 year) International Migration and Ethnic Relations (2 years) Interventions in Childhood
IT, Management and Innovation Leadership for Sustainability Linguistics: Language and Society
Managing in a Global Context Media Technology: Strategic Media Development Political Science: Global Politics and Societal Change
Product Development and Materials Engineering Production Development and Management Software Product Engineering
Strategic Enterpreneurship Sustainable Building Information Management Urban Studies
User Experience Design and IT Architecture

 

 

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember