Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Tanulj Európában Előadás Budapest

 
  • A regiszt­rá­ciós űrlap kitöl­té­sé­vel jel­zed a szer­vezők felé rész­vé­te­led. A ren­dez­vé­nyen való rész­vé­tel ingye­nes, de az elő­ze­tes regiszt­rá­ció köte­lező. Az előa­dás idő­pontja és hely­színe: Soter-Line Oktatási Központ, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7., 2014.11.19 — 18:00
 

Megerősítés

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember